"Nawet najmniejsza szansa nie zwalnia nas od obowiązku zmierzania do osiągnięcia celu."
Obsługa płacowo - kadrowa
Strona główna  >   Oferta Usług Kancelarii  >  Obsługa płacowo - kadrowa oraz rozliczenia z ZUS

W ramach obsługi płacowo - kadrowej oraz rozliczeń z ZUS oferujemy Państwu:

 - przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom

- Przygotowywanie zgłoszeń oraz aktualizacja danych w rejestrze Państwowej Inspekcji Pracy 

- przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę, świadectw pracy a także innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy

- Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczek osobowych, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy) nadzór nad terminami ponawiania badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie BHP

- Prowadzenie kartotek czasu pracy i ewidencji wynagrodzeń- 

- sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło

- przygotowanie miesięcznych, deklaracji ubezpieczeniowych oraz obliczanie zaliczki na podatek od wypłaconych wynagrodzeń

- sporządzanie rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) i/lub sporządzanie rocznych rozliczeń pracowników z Urzędem Skarbowym

- Doradztwo w ww. zakresie

 Honorarium za nasze usługi jest uzależnione od zakresu świadczonych usług. Jesteśmy elastyczni w tym zakresie.  

 Przekonajcie się, Państwo że możecie sobie pozwolić na profesjonalne prowadzenie rozliczeń kadrowo płacowych pracowników w Waszej firmie.

Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Dodatkowe informacje
podatki
podatki
podatki
podatki
Kontakt
Doradca Podatkowy Paweł Łapacz, Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Senatorska 28/2
08-400 Garwolin
tel. 519 459 262
fax. 519 459 262 wew 5
Doradca Podatkowy
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia