"Nawet najmniejsza szansa nie zwalnia nas od obowiązku zmierzania do osiągnięcia celu."
Usługi Księgowe
Strona główna  >   Oferta Usług Kancelarii  >  Usługi Księgowe
Do skorzystania z naszych usług księgowych zapraszamy firmy z całej Polski. Szczególnie z Garwolina, Warszawy  i okolic oraz osoby zakładające działalność gospodarczą dla których mamy atrakcyjne warunki.

Przekonajcie się, Państwo że możecie sobie pozwolić na profesjonalne prowadzenie księgowości Waszej firmy!

Oferujemy Państwu prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w tym KPiR w oparciu o najnowsze przepisy prawne. Dzięki temu macie Państwo pewność, że prowadząc księgowość Waszej firmy zawsze dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązania w oparciu o obowiązujące przepisy.

Szczegółowy zakres świadczonych usług księgowych jest następujący: 

 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych 

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

- prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego

- prowadzenie ewidencji VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji obrotów na potrzeby podatku VAT (dla osób podmiotowo zwolnionych z podatku VAT)

- prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia

- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie

 

W ramach powyższego zakresu oferujemy:

 

- wystawianie w imieniu klienta faktur VAT (opcjonalnie udostępnienie aplikacji do samodzielnego wystawiania faktur)

- prowadzenie rozliczeń rozrachunków klienta z jego dostawcami i odbiorcami (opcjonalnie udostępnienie aplikacji do samodzielnego kontrolowania rozrachunków)

- Sporządzanie przelewów w zakresie obciążeń podatkowych i ZUS

- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (dawniej - PIT-5)

- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą

- Aktualizację danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz w Ewidencji Podatników i Płatników

- Sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT lub o zaliczenie Zwrotu na poczet zaległości podatkowych lub bieżących zobowiązań

- Sporządzanie wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu i innych 

- Elektroniczne Składanie deklaracji (VAT, CIT, PIT) oraz wszelkiego rodzaju wniosków 

- Obliczanie i ewidencjonowanie różnic kursowych

- Analizę rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, wpływy, zaliczki, inne)

- Sporządzanie sprawozdań finansowych (również uproszczonych) oraz statystycznych (F-01 i innych)

- Sprawozdawczość i naliczania w zakresie ochrony środowiska

- Sprawozdawczość INTRASTAT

- Wypełnianie wniosków kredytowych oraz przygotowywanie załaczników do tych wniosków

- Wypełnianie i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

- Kontrolę ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych

- Doradztwo ww. zakresie

               

 W ramach obsługi płacowo - kadrowej oraz rozliczeń z ZUS oferujemy Państwu:

- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom

- Przygotowywanie zgłoszeń oraz aktualizacja danych w rejestrze Państwowej Inspekcji Pracy 

- przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę, świadectw pracy a także innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy

- Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczek osobowych, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy) nadzór nad terminami ponawiania badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie BHP

- Prowadzenie kartotek czasu pracy i ewidencji wynagrodzeń- 

- sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło

- przygotowanie miesięcznych, deklaracji ubezpieczeniowych oraz obliczanie zaliczki na podatek od wypłaconych wynagrodzeń

- sporządzanie rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) i/lub sporządzanie rocznych rozliczeń pracowników z Urzędem Skarbowym

 Honorarium za nasze usługi jest uzależnione od zakresu świadczonych usług. Jesteśmy elastyczni w tym zakresie.  

 Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Dodatkowe informacje
podatki
podatki
podatki
podatki
Kontakt
Doradca Podatkowy Paweł Łapacz, Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Senatorska 28/2
08-400 Garwolin
tel. 519 459 262
fax. 519 459 262 wew 5
Doradca Podatkowy
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia