"Nawet najmniejsza szansa nie zwalnia nas od obowiązku zmierzania do osiągnięcia celu."
Aktualność "Fiskus nadal opodatkowuje udział w imprezie integracyjnej"
Pomimo utrwalonej linii orzeczniczej nadal wydawane są niekorzystne dla podatników interpretacje. Przykładowo dyrektor izby skarbowej w Łodzi w interpretacji z 2 sierpnia 2011 r. (nr IPTPB2/415-182/11-2/KR) uznał kwestię trudności w ustaleniu dokładnej listy pracowników uczestniczących w imprezach integracyjnych za możliwy do rozwiązania problem organizacyjny. Zakres skorzystania przez pracowników z udostępnionych atrakcji określił jako nieistotny z podatkowego punktu widzenia, gdyż ponoszony przez pracodawcę ryczałtowy koszt imprezy nie jest uzależniony od stopnia „skonsumowania” tych atrakcji przez pracowników.

Stanowisko to zostało w orzecznictwie wielokrotnie zakwestionowane. Krytyce poddany został również sposób ustalania wielkości przychodu pracownika. Hipotetyczne jego określenie, poprzez arytmetyczne wyliczenie i przypisanie kosztu przypadającego na uczestnika imprezy, polegające na podzieleniu całkowitej kwoty wydatkowanej na organizację imprezy przez liczbę osób w niej uczestniczących, jest zdaniem NSA sprzeczne z zasadami określonymi w Konstytucji (np. wyrok z 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2147/09).
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, not, MGM, s. B4, 18-10-2011


DATA PUBLIKACJI: 2011-10-19 » Pozostałe aktualności
podatki
podatki
podatki
podatki
Kontakt
Doradca Podatkowy Paweł Łapacz, Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Senatorska 28/2
08-400 Garwolin
tel. 519 459 262
fax. 519 459 262 wew 5
Doradca Podatkowy
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia