"Nawet najmniejsza szansa nie zwalnia nas od obowiązku zmierzania do osiągnięcia celu."
Aktualność "Stawiłeś się na żądanie urzędnika, możesz otrzymać zwrot wydatków"
 Zgodnie z ordynacją podatkową organ podatkowy może wezwać stronę postępowania lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. nie oznacza to, że można wezwać każdego i w każdych okolicznościach. Przede wszystkim, jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby. Poza tym, co do zasady, wezwany jest obowiązany do osobistego stawienia się tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa. Ogólna zasada mówi, że koszty postępowania przed organami podatkowymi ponosi Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina. Niestety, w rzeczywistości do kosztów postępowania podlegających ewentualnemu zwrotowi zalicza się jedynie koszty podróży i inne należności związane z osobistym stawiennictwem i to tylko w przypadku gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się. Co prawda ordynacja podatkowa pozwala organowi podatkowemu zaliczyć do kosztów postępowania także inne wydatki bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy, można jednak oczekiwać, że organy podatkowe będą szukały każdego pretekstu, aby tego nie uczynić. Co więcej, poniesione koszty zostaną zwrócone nie z urzędu, a dopiero na pisemne żądanie wezwanego. Kolejną istotną sprawą jest, aby takie żądanie zostało złożone przed wydaniem decyzji w sprawie, a w sprawach, które nie kończą się wydaniem decyzji, w dniu wezwania, pod rygorem utraty roszczenia.
Źródło: Rzeczpospolita / Dobra Firma, Maciej Jurczyga, 12-10-2011

DATA PUBLIKACJI: 2011-10-17 » Pozostałe aktualności
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
podatki
podatki
podatki
podatki
Kontakt
Doradca Podatkowy Paweł Łapacz, Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Senatorska 28/2
08-400 Garwolin
tel. 519 459 262
fax. 519 459 262 wew 5
Doradca Podatkowy
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia